Luiza Czajkowska

Konsultant
PROFILE

Od 1997r. członek krakowskiego Klubu Europejskiego. Od ośmiu lat członek zarządu Europejskiego Centrum Młodzieży w Krakowie gdzie odpowiada za sprawy międzynarodowe, szkolenia i public relations. W tym zakresie odbyła także staż w Cocoa & Coffee Company w Abidjan, stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej.

Absolwentka dziennikarstwa i public relations Collegu Profesorów Uniwersytetu Jagiellonskiego; studia z zakresu nauk politycznych; licencjat z kulturoznawstwa. Obecnie: magisterium z międzynarodowych studiów kulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W lutym i marcu 2006r. prowadziła badania Indian Guaraní w Argentynie, Paragwaju i Brazylii. Luiza Czajkowska wnosi do Instytutu Pro Futuro Europae szerokie doświadczenie z działalności pozarządowej i trenerskiej. Przygotowywała i przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń, seminariów i kursów z zakresu edukacji nieformalnej, uczestnictwa obywatelskiego, problematyki europejskiej i międzykulturowej w niemalże wszystkich krajach Europy, Kanadzie i Izraelu. Absolwent Szkoły Młodych Liderów.