PROJEKTY

PROJEKTY zrealizowane przez pro futuro europae

Instytut realizuje programy w czterech zasadniczych obszarach. W swoich programach Instytut podejmuje cały szereg zagadnień politycznych obecnych w przestrzeni europejskiej.

Ważną rolę w działaniach instytutu zajmują programy edukacyjne, w tym edukacji poza-formalnej, gdyż jednym z zamierzeń Instytutu Pro Futuro Europae jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego w Polsce i w Europie, a także rozwój przedsiębiorczości.

Projekty międzynarodowe

Społeczeństwo obywatelskie

Współpraca z samorządami

Pomoc prawna

Ostatnio zrealizowane