Seminarium europejskie – Berlin, październik 2006r. – Pro Futuro Europae

SEMINARIUM EUROPEJSKIE – BERLIN, PAŹDZIERNIK 2006R.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wielostronnej wymianie młodzieży Four Elemental!: FOUR ELEMENTS: ECOLOGY, MUSIC, SPORT, CREATIVITY, jaka odbędzie się w dniach 20-27 czerwca 2011r. w Poroninie (Tatry). Poniżej opis i formularz zgłoszeniowy. Rejestracja uczestników upływa wkrótce! Zapraszamy! 

inne projekty