“Emerging businesses and good governance”, wrzesień 2013 – Pro Futuro Europae

“EMERGING BUSINESSES AND GOOD GOVERNANCE”, WRZESIEŃ 2013

“Emerging businesses and good governance. How young entrepreneurs expand democratic growth in Europe”, to seminarium dla młodych liderów organizacji społecznych i biznesowych, zaplanowane w ramach akcji 4.3 programu “Młodzież w Działaniu”. Seminarium jest przygotowywane wspólnie przez organizacje młodzieżowe z 5 państw Unii Europejskiej. 

Skierowane jest do liderów organizacji partnerskich i młodych przedsiębiorców. Celem jest przedyskutowanie powiązań pomiędzy obywatelstwem Europejskim, postawami przedsiębiorczymi i wzrostem demokracji w UE. Zapraszamy! 

inne projekty