home
picture

  

POSZCZEGÓLNE PROGRAMY:

 Gospodarka i finanse
 Debata polityczna
 Społeczeństwo, kultura, młodzież

Główna O nas Programy Współpraca Kontakt Click here for English language version
nagłówek

W zakresie problematyki społecznej Instytut Pro Futuro Europae realizuje programy skierowane do ludzi młodych, osób pozostających na rynku pracy oraz ludzi dorosłych i starszych. Podstawowym jest w tym zakresie program "Uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), w tym Leonardo da Vinci i Grundtvig oraz program Unii Europejskiej "Młodzież w działaniu" bazujący na metodach edukacji poza-formalnej. W dalszej perspektywie czasowej Instytut będzie realizował także programy kulturalne.

Sport up your life!, 11-17.04.2018, Koninki, Poland
W projekcie „Sport up your life!” udział wzięły organizacje z Polski, Bułgarii, Litwy, Portugalii i Słowacji. Łącznie w zadaniu uczestniczyłoe 40 osób w wielu od 18 do 26 lat, (po 8 z każdego kraju) zamieszkujących niewielkie ośrodki wiejskie/miejskie. Wymiana odbyła się w Koninkach i w Krakowie (ostatni dzień) w województwie Małopolskim w dniach 11-17.04.2018 i poprzedzona została wizytą przygotowawczą w której udział wzięło 5 liderów (23-25.03.2018 roku). Wizyta odbyła się w tym samym ośrodku, w którym później odbyła się zasadnicza cześć projektu – wymiana. W trakcie projektu skupialiśmy się na trzech głównych zagadnieniach: równości płci i równości szans, zdrowiu i dobrym samopoczuciu, włączeniu społecznym – równości. Narzędziem przy pomocy którego staraliśmy się zgłębić powyższą tematykę oraz osiągnąć zamierzone cele był sport. Zajęcia podejmowane w trakcie wymiany prowadzone były przez uczestników projektu zgodnie z zasadami edukacji pozaformalnej, przybierając formułę: dyskusji, paneli tematycznych, warsztatów, wieczorów narodowych, zajęć na świeżym powietrzu, interakcji z lokalną społecznością, działań upowszechniających, itp. Efektami zrealizowanego projektu podzieliliśmy się z lokalną młodzieżą szkolną oraz mieszkańcami powiatu limanowskiego. Korzyściami długoterminowymi projektu są: przygotowanie uczestników do radzenia sobie w dorosłym życiu, przełamywanie ograniczeń związanych z brakiem pewności siebie oraz nieumiejętnością nieschematycznego myślenia, nabycie przez uczestników umiejętności pacy w międzynarodowych grupach oraz posługiwania się językiem angielskim, wzrost świadomości europejskiej wśród mieszkańców Małopolski (zwłaszcza Tarnowa, Murzasichla a szerzej Podhala i Małopolski) oraz rozwój organizacji uczestniczących w zadaniu (ściślejsze powiązania pomiędzy organizacjami, poszerzenie kadry, wzrost doświadczenia w przedmiocie organizacji projektów międzynarodowych).

More info on our Facebook profile   icon FB


Learning for understanding, 04-11.09.2017, Koninki, Poland
Projekt ten to wyzwanie majšce na celu wsparcie procesów tworzenia nowych kanałów porozumienia oraz mapy współpracy pomiędzy młodzieżš z Polski i Ukrainy. Projekt realizowany był przez 30 osobowš grupę młodzieży w wieku 18-25 lat - z dwóch organizacji pozarzšdowych - STAN (Ukraina) i Instytut Europejski Pro Futuro Europae (Polska). Wymiana odbyła się w dn. 04-11.09.br w małopolskich Koninkach. Zadanie realizowane było w oparciu o zasady edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem paneli tematycznych, warsztatów, zabaw, gier, dyskusji itp. Posłużyło wypracowaniu nowych form nabywania wiedzy, umiejętności i doświadczeń´ przez uczestników wymiany. Poznaliśmy bliżej relacji naszych krajów, historię oraz zwišzane z nimi problemy, stereotypy ale też nowe możliwości. Praca w grupach mieszanych podczas realizowanych zadań, pozwoliła na wypracowanie mapy współpracy pomiędzy młodzieżš z Polski i Ukrainy, która w przyszłości posłuży jako fundament do tworzenia nowych wspólnych projektów. Młodzież bioršca udział w wymianie na bazie zdobytej wiedzy i doświadczeń podjęła również wyzwanie upowszechnienia efektów udziału w projekcie, stajšc się tym samym ambasadorami wspierania pozytywnych relacji polsko-ukraińskich.

More info on our Facebook profile   icon FB


„Open yourself to dialogue, 25.09. - 02.10.2016, Koninki
W projekcie „Open yourself to dialogue” udział wzięły 4 organizacje z Polski, Litwy, Rumunii i Włoch. Łącznie w zadaniu uczestniczyło 40 osób (po 10 z każdego kraju). Wymiana odbyła się w Koninkach w województwie Małopolskim w dniach 225.09.-02.10.2016 i poprzedzona została wizytą przygotowawczą (10-11 września 2016 roku) przeprowadzoną w tym samym ośrodku w którym odbyła się zasadnicza cześć projektu – wymiana. Głównymi tematami poruszanymi przez młodzież w trakcie zadania były kwestie dotyczące: dialogu społecznego, religii, etyki, filozofii oraz mniejszości narodowych ze specjalnym uwzględnieniem problematyki żydowskiej i romskiej. W trakcie wymiany zadania podejmowane przez uczestników opierały się na zasadzie edukacji pozaformalnej. W trakcie wymiany uczestnicy wzięli udział min w dyskusjach, panelach tematycznych, warsztatach, wieczorach kulturoznawczych, zajęciach na świeżym powietrzu, interakcjach z lokalną społecznością itp . Dzięki nawiązaniu współpracy z Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, Stowarzyszeniem Kulturalno Społecznym Romów „Centrum Kultury Romów w Polsce” oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego dysponowaliśmy niezwykle ciekawymi materiałami (książki, muzyka, informatory, rekwizyty itp.) które uatrakcyjniły zadania realizowane w ramach projektu. Efektami zrealizowanego projektu podzieliliśmy się z placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami partnerskimi oraz przedstawicielami samorządów stając się tym samym ambasadorami dialogu jako najefektywniejszej formy rozwiązywania problematycznych kwestii. W perspektywie długoterminowej zamierzamy wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności w zakresie prowadzenia dialogu i znajomości problematyki związanej z religią etyką filozofią oraz mniejszościami narodowymi do pracy na rzecz naszych organizacji, w życiu zawodowym oraz prywatnym nie uchylając się również od formułowania wspólnych celów dla UE w wymiarze międzynarodowym.
More info on our Facebook profile   icon FB


Video and social media for greater youth participation, 19-25 September 2015, Warsaw
The “Video and social media for greater youth participation” project is an international training course within the mobility project for young people and youth workers, action 1 of the ERASMUS+ programme (youth workers' training and networking). It will be held in Warsaw, Poland from 19-25 September 2015. The project has been developed by participants coming from 12 youth organizations from both EU and the neighbouring region of Eastern Europe and Caucasus. 36 participants will participate in the project and they will be of approximately 25-35 years of age (leaders and responsible for social media communication). The project is a follow up of a very successful project realized by with some of our partners in 2013 in Kraków. The objective of this training course is to gather a balanced group of organizations from EU and EU Partner Countries from the neighbouring region of Eastern Europe and Caucasus and to train young and emerging leaders of this organizations in the effective application of social media and video tools relevant to their youth work in the light of the overall idea of achieving greater youth participation.
More info on our Facebook profile   icon FB


"Emerging businesses and good governance", wrzesień 2013
"Emerging businesses and good governance. How young entrepreneurs expand democratic growth in Europe", to seminarium dla młodych liderów organizacji społecznych i biznesowych, zaplanowane w ramach akcji 4.3 programu "Młodzież w Działaniu". Seminarium jest przygotowywane wspólnie przez organizacje młodzieżowe z 5 państw Unii Europejskiej. Skierowane jest do liderów organizacji partnerskich i młodych przedsiębiorców. Celem jest przedyskutowanie powiązań pomiędzy obywatelstwem Europejskim, postawami przedsiębiorczymi i wzrostem demokracji w UE. Zapraszamy!

Zaproszenie oraz zgłoszenie! Mamy 8 miejsc dla Polaków!   icon word
Agenda seminarium w języku angielskim   icon pdf


IT technology best practices in youth participation, lipiec 2013
W dniach 4-9 lipca 2013r. odbył się w Krakowie kurs szkoleniowy "IT technology best practices in youth participation" zorganizowany w ramach akcji 3.1. programu Młodzież w działaniu. Ponad 30 uczestników, liderów społecznych, zarówno z państw UE jak i krajów partnerskich regionu Europy Wschodniej i Kaukazu otrzymało praktyczne umiejętności i wiedzę dotyczącą zastosowania aktualnych narzędzi IT w pracy organizacji pozarządowych i małych przedsiębiorstw. Kurs pośrednio wspomagał ideę uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć   #


Kurs szkoleniowy "Entrepreneurial Skills Academy", kwiecień 2012
Zapraszamy organizacje i liderów swoich środowisk do współtworzenia z nami kursu szkoleniowego "Entrepreneurial Skills Academy", jaki planowany jest na kwiecień 2012r. Kurs szkoleniowy Entrepreneurial Skills Academy został przygotowany wspólnie przez członków szeregu młodzieżowych organizacji pozarzadowych z Unii Europejskiej. Jest skierowany do liderów organizacji i młodych przedsiębiorców. Ma na celu podniesienie ich umiejętności w dziedzinie programów dotyczących zatrudnienia młodzieży i w zakresie przedsiębiorczości młodych ludzi. Założeniem projektu jest wyposażenie młodych liderów i przedsiębiorców w praktyczne umiejętności wyzwolenia postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz przekazanie praktycznej wiedzy w jaki sposób realizować wysokojakościowe projekty młodzieżowe, które mogą przyczynić się do odwrócenia negatywnego trendu wzrastającego bezrobocia wśród młodzieży. Zapraszamy!
Pobierz opis spotkania w języku angielskim   icon pdf
Pobierz formularz zgłoszeniowy   icon word


Empowering entrepreneurs - YOU(TH) CAN DO IT!
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu służącym poszukiwaniu partnerów "Empowering entrepreneurs - YOU(TH) CAN DO IT!", którego celem jest wspólne stworzenie projektów dotyczących przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w Europie. Spotkanie odbędzie się w dniach 18-23 paĄdziernika 2011r. w Ustroniu (Beskidy). Zapraszamy!
Pobierz opis spotkania w języku angielskim   icon pdf
Pobierz formularz zgłoszeniowy   icon word


Wielostronna wymiana młodzieży "Four Elemental!"
Zapraszamy do wzięcia udziału w wielostronnej wymianie młodzieży Four Elemental!: FOUR ELEMENTS: ECOLOGY, MUSIC, SPORT, CREATIVITY, jaka odbędzie się w dniach 20-27 czerwca 2011r. w Poroninie (Tatry). Poniżej opis i formularz zgłoszeniowy. Rejestracja uczestników upływa wkrótce! Zapraszamy!
Pobierz opis wymiany w języku angielskim   icon word


Międzynarodowa konferencja dot. strategii wobec młodzieży, Wiedeń
Piotr Uhma, Prezes Instytutu Pro Futuro Europae i Vice-Przewodniczący International Council on National Youth Policy (ICNYP) uczestniczył w międzynarodowej konferencji dot. strategii wobec młodzieży zorganizowanej w Wiedniu w dniach 11-14 grudnia 2006 przez ICNYP przy wsparciu austriackiego Ministerstwa ds. Zabezpieczenia Społecznego, Pokoleń i Ochrony Konsumenta oraz Young European Federalists, Austria.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć   #
Blog uczestników konferencji   [Rozmiar: 2296 bajtów]


Seminarium europejskie - Berlin, paĄdziernik 2006
"Europa - nasze wspólne przedsięwzięcie!". Pod tym hasłem odbędzie się w Berlinie sześciodniowe seminarium, którego celem jest wsparcie pracowników młodzieżowych w ich działaniach na rzecz aktywnego obywatelstwa. Uczestnicy zdobędą wiedzę w dwóch odmiennych obszarach: praktycznym i teoretycznym. Siedem etapów szkolenia pozwoli na opracowanie zarysów kolejnych projektów. To międzynarodowe seminarium jest kolejnym etapem wzmacniania wzajemnych relacji między organizacjami partnerskimi.
Pobierz opis seminarium w języku angielskim   icon pdf


Międzynarodowe seminarium - Larnaca, wrzesień 2006
We wrześniu 2006r. w Larnace, na Cyprze odbyło się seminarium międzynarodowe poświęcone sportom wodnym oraz odkrywaniu świata pod powierzchnią morza. Celem tego projektu było uświadomienie uczestnikom znaczenia środowiska naturalnego i ekologii. Instytut Pro Futuro reprezentowało pięć osób.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć   #


Seminarium kontaktowe - Szczyrk, marzec 2006
Ciekawym projektem zrealizowanym przez Instytut Futuro Europae w Polsce było seminarium dla partnerów zagranicznych zainteresowanych współpracą przy akcjach społecznych i wydarzeniach skierowanych do młodzieży. Seminarium to odbyło się w marcu 2006r. w Szczyrku a jego głównym celem było opracowanie nowatorskich projektów w dziedzinie praw człowieka, w tym powołanie Akademii Praw Człowieka Pro Futuro Europae. Przedstawiciele kilkunastu państw UE, krajów kandydujących i współpracujących z UE wzięli udział w tym wydarzeniu.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć   #


  Copyright 2005-2013 Pro Futuro Europae and the European Community