home
picture

  

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY:

 Sponsorzy i darczyńcy
 Instytucje współpracujące
 Zostań współpracownikiem

Główna O nas Programy Współpraca Kontakt Click here for English language version
nagłówek

Instytut Europejski Pro Futuro Europae realizuje swoje cele także współpracując z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi, w szczególności organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, administracją rządową, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego. Zachęcamy do współpracy także środowiska nauki, kultury, kultury fizycznej w kraju i za granicą. Zapraszamy do kontaktu z nami i do współtworzenia programów i akcji na rzecz zjednoczonej Europy.

  Copyright 2005-2013 Pro Futuro Europae and the European Community