home
picture

  

POSZCZEGÓLNE PROGRAMY:

 Gospodarka i finanse
 Debata polityczna
 Społeczeństwo, kultura, młodzież

Główna O nas Programy Współpraca Kontakt Click here for English language version
nagłówek

Zagadnienia gospodarcze stanowią istotny punkt zainteresowania Instytutu Pro Futuro Europae. W ten pion programowy wpisują się ogólne i europejskie modele wymiany międzynarodowej, kwestie budowy jednolitego rynku usług finansowych UE, sprawy polityki gospodarczej, konkurencji, a także budżetu Unii i jego wpływu na rozwój Polski. Instytut zajmuje się analizą dokumentów gospodarczych i prawa UE.

Łącznikiem pomiędzy programami gospodarczymi i społecznymi Instytutu są zagadnienia promocji przedsiębiorczości. Instytut współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorcami z krajów Unii Europejskiej. W 2011r. zainicjowaliśmy serię projektów pn. "Entrepreneurial Skills Academy".

  Copyright 2005-2013 Pro Futuro Europae and the European Community