home
picture

  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

 Cele i zadania
 Dokumenty statutowe
 Ludzie instytutu
 Porozumienia o współpracy
 Galeria zdjęć

Główna O nas Programy Współpraca Kontakt Click here for English language version
nagłówek

Fundacja pod nazwą „Instytut Europejski Pro Futuro Europae” została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Michała Grajnera prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach w dniu 24 czerwca 2005 roku Rep A numer 3555/2005. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203) i postanowienia statutu.

  Copyright 2005-2013 Pro Futuro Europae and the European Community