home
picture

  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

 Cele i zadania
 Dokumenty statutowe
 Ludzie instytutu
 Porozumienia o współpracy
 Galeria zdjęć

Główna O nas Programy Współpraca Kontakt Click here for English language version
nagłówek

Instytut Europejski Pro Futuro Europae realizuje swoje cele także współpracując z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi, w szczególności organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, administracją rządową, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego. Poniżej znajdują się opisy i odnośniki do tych organizacji i instytucji, z którymi Instytut współdziała jako oficjalny partner.
#
tdm logo #

TDM 2000 International
Instytut Europejski Pro Futuro Europae jest od 2011r. członkiem jednej z najbardziej aktywnych federacji organizacji pozarządowych w dziedzinie projektów obywatelskich i młodzieżowych, a także kształcenia zawodowego i edukacji osób dorosłych.

#
tdm logo #

Associazione TDM 2000
uznana włoska organizacja działająca w obszarze międzynarodowej współpracy młodzieży oraz rozwoju lokalnego.

coe logo #

Citizens of Europe
organizacja sieciowa skupiająca osoby z wielu państw chcące razem współtworzyć europejskie społeczeństwo obywatelskie.

  Copyright 2005-2013 Pro Futuro Europae and the European Community