Blog prawniczy

Jeżeli testament został sporządzony z zachowaniem wszystkich wymogów przewidzianych przez prawo spadkowe (np. nie naruszono przepisów dotyczących jego formy i zawiera rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy), to jest ważny, mimo że np. do dziedziczenia została w nim powołana osoba, która już …
Założenie księgi wieczystej Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub …
Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem. Za okres trwania kwarantanny …
Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.: pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne), osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne), przysługują świadczenia z tytułu …
Od poniedziałku 4 maja 2020 roku rząd znosi istotne ograniczenia w handlu. Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.
Polski rząd zapowiedział czteroetapowe odchodzenie od obostrzeń. Od 20 kwietnia otwarte zostaną parki i lasy. Będzie można przemieszczać się "rekreacyjnie".
W czwartek 9 kwietnia rząd przedłużył część obowiązujących dotąd ograniczeń, a także wprowadził nowe przepisy m.in. nakazujące zasłanianie twarzy w miejscach publicznych.
W ostatnich dniach rząd wprowadził zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Przedstawiamy najważniejsze informacje.
Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięte zostaną bulwary i plaże. Co jeszcze zmieni się od 1 kwietnia?
Nowy pakiet deregulacyjny ma wprowadzić e-prawa jazdy jeszcze we wrześniu tego roku. Co wiadomo na ten temat?