GŁÓWNA

Instytut Europejski
Pro Futuro Europae
Naszym celem jest Europa bezpieczna, konkurencyjna, sprawiedliwa, zrównoważona i wpływowa na świecie. Od 15 lat uczestniczymy w debacie europejskiej na wielu płaszczyznach i w sposób interdyscyplinarny. Dla przyszłości Europy. Pro Futuro Europae.

najnowsze wydarzenia

Reality_Equality_Logo.jpg
Youth exchange: Reality of EQU (al?) ITY,
5-11 March 2020

Seven EU countries took part in the Youth Exchange “Reality of EQU (al?) ITY”, organized in Poronin, Poland from 5-11 March 2020. Its purpose was to raise the awareness of young people about social and economic human rights. 

Youth exchange: “The power in youth!” (“W młodości siła!”)

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami nowego projektu, którego twórcami były dwie grupy młodzieży z Polski i Ukrainy.

Nieodpłatna pomoc prawna
Gmina Czarna, powiat Dębicki
W ostatnich dniach i tygodniach rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. W nowym wpisie na blogu pomocy prawnej przedstawiamy omówienie nowych aktów prawnych wprowadzających ograniczenia.  

obszary działalności

Instytut realizuje programy w trzech zasadniczych obszarach: społecznym, gospodarczym i politycznym. Ważną rolę w działaniach instytutu zajmują programy edukacyjne, w tym edukacji poza-formalnej, gdyż jednym z zamierzeń Instytutu Pro Futuro Europae jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego w Polsce i w Europie, a także rozwój przedsiębiorczości.